درباره ما

شرکت بهتاز سيستم در سال 1382 بعنوان ارائه دهنده خدمات اتوماسيون صنعتی بروی تأسيسات آب ، نفت و گاز تأسيس گرديد.

ما فعاليت خويش را  با اتوماسيون تأسيسات آب شيرين کن شروع و تجربيات خويش را بروی تأسيسات ميترينگ نفت و گاز و تجهيزات حفاری گسترش داديم.

در حال حاضر شرکت بهتاز سيستم بعنوان پيمانکار طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تأسيسات ميترينگ نفت و گاز و ارائه دهنده خدمات کاليبراسيون انواع فلوميتردر کارگاه خويش واقع در شهرک صنعتی اهواز، علاوه بر اتوماسيون صنعتی تأسيسات مختلف مشغول فعاليت می باشد.