کالیبراسیون

. کاليبراسيون تأسيسات ميترينگ مبادله ای

1- کاليبراسيون تانک پروور، لوپ پروور، مستر ميتر طبق استانداردAPI

2-کاليبراسيون ميتر مبادله ای توسط پروورهای مورد اشاره طبق استاندارد API

بهتاز سيستم شرکت مورد تاييد در وزارت نفت ايران جهت ارائه خدمات کاليبراسيون تأسيسات ميترينگ نفت می باشد.

. کاليبراسيون انواع فلوميترکوريوليس، توربينی، جابجايی مثبت، ورتکس والتراسونيک

1- انواع ميترهای مورد اشاره تا سايز 10 اينچ با حداکثر دبی 100 متر مکعب بر ساعت در کارگاه کاليبراسيون شرکت قابل کاليبره می باشد.

دستگاه کاليبراسيون مستقر در کارگاه شرکت می باشد.

تجارب شرکت:

. پالايشگاه: آبادان، اروندان، ايرانول و …

. پايانه نفتی: ماهشهر، بندر شهيد رجايی بندرعباس، خارگ، عسلويه، نکا

. مجتمع پتروشيمی: کاويان، مرواريد، آرياساسول، جم، بندر امام، کارون، مارون، غدير، اميرکبير، انتخاب، تند گويان، ايلام، لرستان و …