قطعات مکانیکی

. لیست  قطعات والو موجود در انبار:

ردیف

شرح کالا

تعداد

توضیحات
1
دانفوس، والو هیدرولیکی ، 
PVG32 Valve-Pump Side Module Part No.157B5011
3

2

دانفوس، والو هیدرولیکی ،
PVG32 Valve-Basic Module , Part No.157B6203

12

3

دانفوس، والو هیدرولیکی ،
PVG32 Valve-Basic Module LT , Part No.157B6233

3

4

والو هیدرولیکی،دانفوس،
PVG32 Valve-Shock Valve LT,  Part No.157B2280

0-

5

والو هیدرولیکی،دانفوس،
PVG32 Valve-End Plate, Part No.157B2014

3

6

والو هیدرولیکی،دانفوس،
PVG32 Valve-Mechanical Actuator, Part No.157B3172

12

7

شیر هیدرولیکی،
Rexroth Bosch Group, Counter Balance,VBSO-SEC-150

4

9

 شیر فشارشکن هیدرولیکی،
Duplomatic Valve, RQ5

1

10

 شیر عملگرسیستم سرمایشی ،
Johnson Controls V46NC-2,Size 3/4, Range 40 to 100psi

12

. لیست  قطعات پمپ موجود در انبار:

ردیف

شرح کالا

تعداد

توضیحات
1
 پمپ هیدرولیکی ، 
David Braun-P2A1604F10539
3

2

پمپ هیدرولیکی ،
Rexroth-A10VSO 28 DFLR

1


3

پمپ هیدرولیکی ،
Settima-35L81

2. سایر:

ردیف

شرح کالا

تعداد

توضیحات
1
توپک پروور ، 
8inch-Polyurethane-Made in USA.
1

2

فیلتر ،
Farker-Txw3D-0506

15


3

فیلترکامل هوا ، Mahle-PI 0102 MIC Order No.77575806

5

4

فیلتر المنت هوا ، Mahle-852 514MIC Order No.77687692
21
5

شلنگ هیدرولیک سایز 1/4 اینچ

122m
6
شلنگ هیدرولیک سایز3/8 اینچ
356m

7

شلنگ هیدرولیک سایز1/2 اینچ

98m

8

شلنگ هیدرولیک سایز 5/8 اینچ

50m

9

شلنگ هیدرولیک سایز 3/4 اینچ

123m

10

شلنگ هیدرولیک سایز 1 اینچ

102m

11

شلنگ هیدرولیک سایز 11/4 اینچ

92m

12

غلاف IBOP ، Acker solution, DDM Top Drive,IBOP sleeve complete Mechasism, PN:MH13306

1


13

پمپ هیدرولیک ، Rexroth,Cam Recorder(R), A10VSO28

1


14

پمپ هیدرولیک ، Rexroth,Rotary Group,RH, A10VSO28

3


15

بیرینگ ، Ball Bearing,DYZV,6208ZZ

2


16

بیرینگ ، Ball Bearing,KG,6206ZZ

1


17

فیلتر، Schrouder,MZ10

1


18

فیلتر، D:9.5cm,H:30cm

2


19

فیلتر، D:11cm,H:29.5cm

3


20

فلنج، PE,ID:12.5cm,OD:21cm

1


21

فلنج، PE,ID:9.5cm,OD:15.5cm

1


22

پروانه میکسر، PE,Shaft ID:1 inch,OD:23cm

1


23

پروانه دمنده هوا، CS,Shaft ID:1 1/2 inch,OD:20cm,H:8cm

1


24

کوپلینگ، CS,Shaft ID:2cm,Pump side:4 inch flange cls 150

1


25

کوپلینگ، AL,Shaft ID:2cm,Pump side:4cm,L:9.5cm

1


26

کوييک کانکشن هیدرولیک سایز 11/4 اینچ

2

27

کوييک کانکشن هیدرولیک سایز 3/4 اینچ

1

28

کوييک کانکشن هیدرولیک سایز 1/2 اینچ

9

29

کوييک کانکشن هیدرولیک سایز 3/8 اینچ

15

30

کوييک کانکشن هیدرولیک سایز 3/8 اینچ پارکر FF-371-6FB

1